Svobodná počítačová síť v Prostějově a okolí. Základním cílem PVfree.net z. s. je sdružovat zájemce o výzkum, vývoj a testování produktů a aplikací v oblasti informačních a komunikačních technologií s důrazem na jejich praktické využití.

Svobodná počítačová síť, Prostějov a okolí, freenet, internet

Vaše IP adresa je: 54.146.227.92
Schůze členů 2018

Vážení členové v sekci Dokumenty PVfree jsou nyní nové Stanovy a Finanční řád schválené na SČ 2018.

Byl vložen i zápis ze Schůze členů 2018

Váš PVfree.net

02. 10. 2018

GDPR

Vážení členové, 25. 5. 2018 začlo platit nařízení Evropské unie GDPR (angl. General Data Protection Regulation) o ochraně osobních údajů, které nahrazuje dosavadní zákon o Ochraně osobních údajů platný v ČR. 

Potřebné dokumenty naleznete v sekci Dokumenty PVfree.

25. 05. 2018

Posílení AP Otaslavice

Během minulého týdne se nám podařilo posílit konektivitu na AP Otaslavice novým spojem RAY.

Tímto nabízíme vyšší stabilitu a rychlost pro naše členy připojené na tomoto vysílačí, který je hlavní přípoj pro celé Otaslavice, Brodek a Vincencov.

Vaše PVfree.net

01. 11. 2017

SČ 2017

Dnes byl vložen na naše stránky Zápis ze Schůze členů a nově schválené Stanovy spolku

10. 10. 2017

Nové AP Dětkovice a Vranovice

Proběhla výstavba vysílačů Dětkovice obecní bytovka č. 14 a Vranovice obecní bytovka č. 80. Na vysílačích jsou sektory MIMO AC od Ubiquiti. Možnost připojení pouze zařízením Ubiquiti M5 AC.

Vaše PVfree.net

09. 10. 2017

všechny novinky

Schůze členů 2018

Pozvánka na schůzi členů 2018

 

Datum.... 29. 9. 2018 (sobota)

Čas......... 13:00 hodin

Místo...... myslivecká chata nad Určicemi /mapa / GPS: 49.42443N, 17.06209E

 

Rada určila jako předsedajícího schůze členů: Pavla Šmída

 

Navrhovaný program:

 

1. Zahájení

2. Zpráva o činnosti spolku

3. Zpráva revizní komise a pokladníka spolku

4. Změny v druhu členství dle čl. 6, odst. 9, písm. (h) Stanov spolku

    - přijmutí, odejmutí statusu člena seniora

5. Změna stanov a finančního řádu (úprava stanov a finančního řádu z důvodu implementace směrnice GDPR)

6. Diskuze

7. Závěr

 

Po ukončení schůze členů bude následovat volná diskuze & občerstvení v místě konání. Po dobu trvání schůze členů platí zákaz konzumace alkoholických nápojů.

Občerstvení zajištěno.


Schůze členů je nejvyšší rozhodovací orgán spolku. Využijte své právo podílet se na správě spolku!

 

Navrhované změny Stanov spolku:

Současné Stanovy ZDE

Současný Finanční řád ZDE

 

Nové znění:

Úplné znění Stanov k nahlédnutí ZDE

Úplné znění Finančního řádu k nahlédnutí ZDE

 

Členové mají možnost podávat protinávrhy. Protinávrhy musí být doručeny radě spolku nejpozději do 15. 9. 2018, tyto protinávrhy rada zde zveřejní.

rada@pvfree.net

 

Protinávrhy :

Navrhuji doplnit do připravovaných změn Stanov spolku rovněž tyto body:

1.

Článek 6 odstavec 5 doplnit na nové znění takto „Schůze členů je schopna usnášení, je-li přítomno 50% z celkového počtu členů seniorů spolku.

Není-li schůze členů schopná usnášení, může být svolána náhradní schůze. Náhradní schůze členů je schopná usnášení vždy. „

2.

Článek 7 odstavec 5c doplnit na nové znění takto „přijímat interní řády a směrnice spolku ve všech věcech s výjimkou otázek výhradně svěřených ​ ​do ​ ​pravomoci ​ ​schůze ​ ​členů, a o vydání takových vnitřních předpisů nebo jejich aktualizaci neprodleně informovat všechny členy,“

3.

Účetní závěrka za předchozí účetní období má být projednána a schválena radou spolku do konce února. (Stanovy 12-6)

změnit na :

Účetní závěrka za uplynulý kalendářní rok musí být projednána radou spolku nejpozději ​ ​do konce března ​ ​následujícího ​ ​roku

4.

Navrhuji doplnit do programu bod  „Informace rady o implementaci zásad ochrany OÚ podle GDPRAhoj Freeneťáci, Rok se s rokem sešel a proto pořádáme další ročník naší Freeneťácké akce.   Tímto Vás zveme v sobotu 9. 6. 2018 od 10 hod. na letiště Stichovice (na mapě naleznete zde), kde pořádáme  " LETNÍ DEN S FREENETEM " Celá akce je zamýšlena jako spolkový, zábavný, zážitkový a sportovní den pro členy 0–99 let. Na své si přijdou jak děti, tak i dospěláci :-) ... ... více

Ahoj Freeneťáci,jdeme do toho znovu...Tentokrát to bude opravdu velké a pozor začínáme v 9:00. "Již čtvrtý ročník soutěže ve vaření kotlíkových gulášů chystají organizátoři na sobotu 12. května. Setkání gulášových mágů se uskuteční opět v Kolářových sadech v Prostějově. Veškerý výtěžek z akce poputuje na transparentní účty zřízené u Komerční banky Prostějov, které založil Okrašlovací spolek města Prostějova pro Zdeňku Kotyzovou a Davídka Vítka.Bude se jednat o zábavný den, který odstartuje v devět hodin ráno soutěží ve vaření kotlíkových gulášů. Do té organizátoři hledají další soutěžní týmy. Soutěž gulášů bude vyhodnocena kolem jedné odpoledne, následovat bude volná zábava. Celé odpoledne budou provázet hudební vystoupení, mimo jiné vystoupí skupina Kalibos"Stánek a občerstvení pro naše příznivce a soutěžící bude připraven jako každý rok...Prosím nezapomenout dobrou náladu.Těšíme se na Vás.Váš PVfree.net ... více

Tento rok jsme prozatím zmodernizovali:  vysokorychlostní spoje: RAY 24 GHz Italská - Dudy, Moravská - Domamyslice1, Moravská - Koupelky, rekonstrukce AP Hrubčice nové spoje a přidání mimo sektoru, rekonstrukce AP Žarovice nové spoje a přidání mimo sektoru, AP Pivín přidání sektoru mimo, AP Hrázky přidání sektoru mimo, AP Dudy přidání sektoru mimo.   Vaše PVfree.net ... více

Otevírací doba klubovny je každý pracovní den od 8:00 do 9:00 a každou středu od 15:00 do 17:00. Po-Pá 8-9 hod St 15-17 hod ... více

Pozvánka na schůzi členů 2017   Datum.... 30. 9. 2017 (sobota) Čas........ 13:00 hodin Místo...... myslivecká chata nad Určicemi /mapa / GPS: 49.42443N, 17.06209E   Schůze členů je nejvyšší rozhodovací orgán spolku. Využijte svoje právo podílet se na správě spolku, poznáte další členy a dozvíte se více o fungování spolku. Rada určila jako předsedajícího schůze členů: Pavla Šmída   Navrhovaný program:   1. Zahájení 2. Zpráva o činnosti spolku 3. Zpráva revizní komise a pokladníka spolku 4. Změny v druhu členství dle čl. 6, odst.9, písm. (h) Stanov spolku - přijmutí, odejmutí statusu člena seniora 5. Změna stanov článek 10 odstavec 2, písm. d - bod se vypouští 6. Diskuze a schválení možného založení s.r.o. 7. Volba nové rady a kontrolní komise 8. Diskuze 9. Závěr   Po ukončení schůze členů bude následovat volná diskuze & občerstvení v místě konání. Po dobu trvání schůze členů platí zákaz konzumace alkoholických nápojů.   Občerstvení zajištěno.   ... více